arbeidsrecht
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Ontslag- en arbeidsrecht

Zoek op tijd hulp bij een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten gaan vaak samen met veel emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress. Ziet u als werknemer er steeds meer tegenop om naar het werk te gaan? Doordat een arbeidsconflict vaak lang voortsleept voordat er actie wordt ondernomen, heeft het steeds meer impact op uw functioneren en de werksfeer.

Door op tijd een deskundige in het arbeidsrecht te raadplegen, weet u precies of u in uw recht staat en welke kansen u heeft. Mr Mark Wingen heeft meer dan 25 jaar ervaring in allerlei soorten arbeidsconflicten en in het ontslag- en arbeidsrecht. Hij kan u adviseren verlenen in een kosteloos adviesgesprek en zo nodig bijstand verlenen.

Een beëindigingsgesprek kan voor U als werknemer behoorlijk intimiderend zijn. De emoties zijn vaak al hoog opgelopen en U wordt van het ene op het andere moment bij de directie op het matje geroepen. U wordt verzocht om mee te werken aan een beëindiging van Uw arbeidsovereenkomst. Als U snel beslist krijgt U wellicht nog een vergoeding mee.

Als u en uw werknemer het er over eens zijn dat ontslag onontkoombaar is, kunt u proberen gezamenlijk tot afspraken te komen over beëindiging. Dat heet een minnelijke regeling of ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken die u met elkaar maakt, legt u neer in een vaststellingsovereenkomst, die zo wordt opgesteld, dat U als werk-nemer geen verwijtbaarheid treft en daarmee uw recht op een WW-uitkering wordt veiliggesteld.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.