Erfrecht
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Voorrecht van boedelbeschrijving

Door zuivere aanvaarding van een nalatenschap treedt een erfgenaam in de voetsporen van een erflater: het vermogen van de erflater gaat onder algemene titel over de op erfgenaam. Overgang onder algemene titel wil zeggen dat de erfgenaam alle rechten maar ook alle schulden van de erflater erft.

Als een erfgenaam niet zeker weet of de nalatenschap meer schulden heeft dan bezittingen, dan kan hij de nalatenschap aanvaarden onder het “voorrecht van boedelbeschrijving” (beneficiaire aanvaarding). Door gebruik te maken van dit recht, heeft de erfgenaam wel aanvaard, maar zal hij niet met zijn privévermogen aansprakelijk worden voor de schulden van erflater. De erfgenaam moet daarom de nalatenschap vereffenen, dat wil zeggen onderzoeken wat de toestand van de nalatenschap is door schuldeisers op te roepen, gelden te innen en rechten vast te stellen. Als vaststaat hoe groot de nalatenschap is, moet de erfgenaam de schulden betalen al naar gelang dat mogelijk is, rekening houdend met voorrechten van schuldeisers. Zou daarna toch nog wat overblijven, dan komt dat de erfgenaam toe. Is er een tekort, dan krijgen de schuldeisers zo veel minder dat daarmee de vereffening op nihil kan worden beëindigd.

Een vereffenaar kan op verzoek van een erfgenaam of een andere belanghebbende, ook door de rechtbank worden benoemd. Deze vereffenaar vertegenwoordigt dan de erfgenamen en verricht alle werkzaamheden van vereffening. De erfgenamen staan, hangende de vereffening, dan even aan de zijlijn.

Een erfgenaam heeft drie maanden de tijd om zich te beraden op een keuze. Hij kan zuiver aanvaarden en hij kan aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Ook kan hij verwerpen. Door verwerping wordt de erfgenaam geacht nooit erfgenaam te zijn geweest en is hij dus ook niet aansprakelijk voor schulden. Daarentegen ontvangt hij niets uit de nalatenschap mocht er toch nog een positief saldo zijn. De nalatenschap gaat dan over op de volgende groep erfgenamen.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.