Prijsafspraak mogelijk

Onze tarieven zijn in principe variabel. Ze zijn afhankelijk van de ingewikkeldheid en omvang van de zaak. Het uurtarief ligt tussen de € 120,- en € 160,- (incl. kantoorkosten, excl. 21% BTW). Wij kunnen een lager uurtarief aanbieden dan andere advocatenkantoren omdat onze kantoorkosten aanzienlijk lager zijn, mede door een efficiënte kantoororganisatie.

Een vaste prijsafspraak is mogelijk of dat boven een bestede uren een verlaagd uurtarief wordt gehanteerd. Een tariefafspraak is sowieso mogelijk bij een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek of een beëindiging van het dienstverband met uw werknemer.
In ieder geval krijgt u altijd een begroting vooraf. Niets is zo vervelend als u geen inzicht heeft in de te verwachten kosten. U wordt hierover tussentijds geïnformeerd.

Een ander voordeel is dat wij ons honorarium zoveel mogelijk aanpassen aan uw draagkracht en financieel belang van de zaak. Een tariefafspraak is mogelijk. U dient dan te denken aan bijvoorbeeld een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek of een beëindiging van het dienstverband met uw werknemer.

Gefinancierde rechtshulp

In geval u voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp) in aanmerking komt zal er een aanvraag worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De kosten van uw scheiding kunnen bijvoorbeeld lager uitvallen indien één van u beiden (of beiden) in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp van de overheid (een z.g.n. ”toevoeging”).

Op basis van uw individuele inkomen wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage bepaald, die afhankelijk is van uw inkomen. Deze kan liggen tussen, zal in civiele zaken liggen tussen tussen de € 196,- (bruto < € 18.400,-) en € 850,- (bruto < € 26.000,-) . In familiezaken bedraagt de laagste eigen bijdrage bedraagt € 340,-.