Civielrecht
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Civiel recht

Advisering Midden- en kleinbedrijf. Bent u als ondernemer en werkzaam in het midden- en klein bedrijf op zoek naar een juridisch advies advocaat op het gebied van ondernemingsrecht Bij Wingen Advocatuur kunt u terecht voor deskundig advies. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht, als u op zoek bent naar vakkundig advies over ontslagrecht. Door vroegtijdig gebruik te maken van een jurist of advocaat kunt u in een later stadium eventuele conflicten voorkomen.

Contractenrecht Iedere ondernemer of particulier heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht, bijvoorbeeld bij het sluiten van een koopovereenkomst, het bestellen of afnemen van goederen. Maar naarmate het financieel belang groter wordt en de inhoud de overeenkomst complexer, neemt de kans op onenigheden toe. U biedt waarschijnlijk uw diensten aanbiedt via internet. U heeft dan te maken met een digitale overeenkomst waarvoor bijzondere regels gelden.

Geschillen over de uitleg van een contract, de vraag of al dan niet correct is nagekomen en de (rechts)gevolgen van gebrekkige nakoming zijn aan de orde van de dag. Wingen Advocatuur adviseert u bij het opstellen van overeenkomsten, zoals koop-, opdracht-, huur- en samenwerkingsovereenkomsten. Aansprakelijkheidsrecht Vroeg of laat krijgt u als ondernemer ermee te maken: aansprakelijkheid. Een leverancier komt zijn afspraken niet na, of uw bedrijf wordt financieel benadeeld door onrechtmatige handelen van een contractant of een derde. Het is belangrijk tijdig een aansprakelijkheidstelling de deur te laten uitgaan, waarbij de inhoud juridisch in orde moet kloppen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren: u wordt zelf aansprakelijk gesteld.

Wingen Advocatuur adviseert over voornoemde rechtsgebieden. U kunt rekenen op een betrokken en persoonlijke aanpak. Het eerste gesprek is kosteloos. Wij beoordelen de kansen in een procedure, proberen in een zaak een schikking te bereiken die vervolgens in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd. Een duurzame oplossing op maat is erg belangrijk. De tarieven zijn helder en een tariefafspraak is mogelijk.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.