Erfrecht
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Huwelijksgoederen-recht en erfenis

Huwelijksgoederenrecht en nalatenschap

De omvang van de nalatenschap wordt mede bepaald door het huwelijksgoederenrecht. Het huwelijksgoederenrecht is ook toepasselijk op personen die geregistreerde partners zijn. Als personen met elkaar huwen of geregistreerde partners worden, zonder vooraf huwelijkse voorwaarden of registratievoorwaarden te maken, dan bestaat tussen hen de algehele gemeenschap van goederen.
Bij een algehele gemeenschap van goederen is, in de regel de nalatenschap de helft van het aanwezige gemeenschappelijke vermogen.

Zijn wel huwelijkse voorwaarden of registratievoorwaarden gemaakt, dan zal de omvang van de nalatenschap mede afhangen van de inhoud daarvan. De grootte van de nalatenschap kan dus beïnvloed worden door de huwelijkse voorwaarden/registratievoorwaarden te wijzigen of op te heffen. Een dergelijke wijziging kan vergaande fiscale (Erfbelasting) gevolgen hebben. Deze gevolgen kunnen zeer gunstig zijn.

Indien door wijziging van huwelijkse voorwaarden/registratievoorwaarden, bijvoorbeeld door opheffing daarvan, de andere partij wordt bevoordeeld, dan heeft dat (in de regel) geen fiscale gevolgen (“de oude bok en het groene blaadje” fenomeen). Indien een vermogend persoon huwt of geregistreerde partner wordt met/van een persoon met geen of weinig vermogen heeft, zonder huwelijkse voorwaarden of registratievoorwaarden, dan doen zich het zelfde effect voor: het hoge en het lage vermogen vermengen zich en ieder van partijen is, in het samen gevoegde vermogen, voor de helft gerechtigd.De kinderen hebben daarbij het nakijken.

Daarom is een op de eigen situatie toegespitste redactie van de huwelijkse voorwaarden/registratievoorwaarden van groot belang. Als algemene regel kan worden aangehouden dat overgang van huwelijkse voorwaarden/registratievoorwaarden naar algehele gemeenschap van goederen geen belasting kost én de nalatenschap halveert; omgekeerd is dat (in de regel) niet zo. Het is daarom te adviseren altijd, voorafgaande aan het huwelijk/de samenleving, huwelijkse voorwaarden/registratievoorwaarden overeen te komen.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.