Erfrecht
noun_Search_1166289 Created with Sketch.

Kindsdeel en legitieme portie

Kindsdeel

Het kindsdeel van de erfenis is het deel van de erfenis waar kinderen recht op hebben na het overlijden van een ouder. Als er een ouder overlijdt en drie kinderen achterlaat betekent dit dat het kindsdeel een derde van de erfenis is. De grootte van het kindsdeel kan echter variëren. Als de partner van de overleden ouder nog in leven is en deze in gemeenschap van goederen getrouwd waren, dan wordt het kindsdeel over de helft van de erfenis verrekend. Door nieuwe wetgeving kan een kind direct na het overlijden van een ouder niet meer direct beschikken over zijn of haar erfenis. Dit omdat voorheen situaties ontstonden waarbij kinderen na het overlijden van vader bijvoorbeeld hun kindsdeel opeisten, waarna moeder gedwongen werd het huis te verkopen. Doordat het kindsdeel niet-opeisbaar is totdat ook de langstlevende partner overlijdt, krijgt de langstlevende partner het zogenaamde vruchtgebruik over de erfenis. Er kunnen echter situaties ontstaan waarbij je als kind via de rechter toch al op enige wijze je kindsdeel erfenis wil beschermen, bijvoorbeeld omdat je het gevoel hebt dat de langstlevende partner het geld onnodig uitgeeft of omdat deze gaat hertrouwen.

Legitieme Portie

Ook al wordt er soms gesproken van het onterven van kinderen wettelijk gezien kan dat nooit helemaal. Kinderen hebben namelijk altijd recht op een zogenaamde legitieme portie van de erfenis. Dit is de helft van het kindsdeel dat ze normaal gesproken zouden krijgen. Dus als de erfenis verdeeld moet worden over drie broes, zouden zij normaal gesproken allemaal één derde van het vermogen krijgen. Zijn zij alle drie onterfd, dan maken zij aanspraak op een zesde van het totale vermogen. Daarnaast maken zij geen aanspraak op de boedel. Als u na het overlijden van uw ouders, uw legitieme portie van de erfenis wil opeisen dan is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat.

Informatie aanvragen

Heeft u een vraag of wilt u misschien van gedachten wisselen? Stel uw vraag via ons formulier.

Wij zijn u graag van dienst.

Ja, ik wil een gratis juridisch adviesgesprek

(gratis adviesgesprek bedraagt 45 minuten)

    Wij gaan zuinig met je gegevens om, maar zijn verplicht te vragen of je akkoord gaat met onze privacyverklaring.