Een sterfgeval roept emoties op voor de familie roept. Toch moeten de nabestaanden in korte tijd allerlei beslissingen nemen. Daarnaast spelen financiële belangen een rol. Dit kan spanningen in de familie meebrengen. Zelfs nog voor de begrafenis of crematie kunnen er vele vragen zijn over de wijze waarop de nalatenschap verdeeld moet worden (en/of problemen rijzen over praktisch en/of zakelijke kwesties.

Juist bij deze gevoelige kwesties is advies van een erfrechtspecialist noodzakelijk zodat in overleg naar een oplossing kan worden gezocht. Uiteraard staan uw belang hierbij voorop.

Vaak kan via bemiddeling (mediation) een oplossing worden bereikt. Immers, de verhoudingen binnen de familie staan op het spel. Verziekte familieverhoudingen ten gevolge van een problematische nalatenschap kunnen generaties doorspelen.

Mr Mark Wingen beschikt over de expertise en ervaring op het gebied van het erfrecht op erfrechtelijk gebied (familierechtkwalificatie en aangesloten bij de VFAS).

U kunt een afspraak maken voor een eenmalig advies of voor de behartiging van uw juridische belangen in een procedure voor de rechter. Die procedure kan gevoerd worden tussen de erfgenamen onderling of in geschillen met de executeur of de vereffenaar.