Op het vlak van huurrecht doen zich veel praktische problemen voor. De (ver)huurder is vaak niet op de hoogte van de wettelijke rechten en -verplichtingen. Een (ver)huurder kan wel een probleem gerelateerd aan (ver)huur van onroerende zaken als zodanig herkennen en onder woorden te brengen, maar mist vaak de kennis om de ingenomen standpunten op een wettelijke basis te funderen.

Als huurder kunt u een beroep doen op het huurrecht. Het huurrecht stelt een aantal wettelijk bepaalde plichten aan zowel de huurder als de verhuurder. Deze plichten worden het regelend recht genoemd, en zijn van kracht wanneer er onderling geen afwijkende regels zijn afgesproken.

Het huurrecht is een breed en ingewikkeld terrein. Er zijn veel verschillende huurobjecten (woning, appartement, kamer, bedrijfs- en kantoorruimte) die allemaal hun eigen regels kennen binnen het huurrecht. De huurrechtregels die van toepassing zijn kunnen per huurobject dus erg verschillend. Naast het huurrecht zijn er ook enkele wetten en regels die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals het Besluit servicekosten, Besluit woonruimte en de Huurprijzen woonruimte.

Elke huurovereenkomst heeft zijn eigen wetten en regels in het huurrrecht omtrent de beëindiging. Ook zijn er verschillende regels in het huurecht voor een huurder en verhuurder. Zo heeft een huurder van woonruimte een verregaande huurbescherming en ene huurder van bedrijfsruimte met een lange contractsduur. Het is derhalve van belang om vast te stellen wat voor soort huurovereenkomst u binnen het hurrecht heeft. Mr Mark heeft vele jaren ervaring met huurgeschillen en kan ook in in eerste kosteloos gespek adviseren.